.
تحریم‌های غرب منجر به ناتوانی وب‌سایت روسی به اسم Meduza برای دریافت کمک‌های م…

. تحریم‌های غرب منجر به ناتوانی وب‌سایت روسی به اسم Meduza برای دریافت کمک‌های م…

. تحریم‌های غرب منجر به ناتوانی وب‌سایت روسی به اسم Meduza برای دریافت کمک‌های مالی شده است. این وب‌سایت بعد از توقف پشتیبانی از سوی Stripe به‌عنوان غول فین‌تک، به ارزهای دیجیتال روی آورده است. سانسورهای اینترنتی روسیه اکنون باعث مسدود شدن چند رسانه خبری از جمله...