.
اخیرا دو کمپانی Memo Labs و هارمونی یک همکاری استراتژیک را شروع کرده‌اند که بر…

. اخیرا دو کمپانی Memo Labs و هارمونی یک همکاری استراتژیک را شروع کرده‌اند که بر…

. اخیرا دو کمپانی Memo Labs و هارمونی یک همکاری استراتژیک را شروع کرده‌اند که بر پایه خدمات ذخیره غیرمتمرکز و مطمئن است. در همین راستا اولین عرضه سرویس ذخیره‌سازی غیرمتمرکز یک اسنپ‌شات روزانه از تمامی بخش‌های پایگاه داده بلاک‌چین هارمونی است که به‌صورت عمومی در اختیار...