پایان همکاری شرکت های دارویی GSK و Merck KGaA

پایان همکاری شرکت های دارویی GSK و Merck KGaA

access_time2 ثانیه قبلفرانکفورت (رویترز) – Merck KGaA از آلمان و GlaxoSmithKline بریتانیایی (NYSE:GSK) روز پنجشنبه همکاری خود را در زمینه درمان سرطان و تولید داروی bintrafusp alfa، که زمانی به عنوان یکی از امیدوار کننده ترین داروهای تجربی Merck شناخته می شد، پایان...