تیم MetaShooter اولین متاورس شکار غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک چین را در Cardano منتشر کرد

تیم MetaShooter اولین متاورس شکار غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک چین را در Cardano منتشر کرد

زمان خبر:4 ثانیه قبلتیم MetaShooter خوشحال است که اولین در نوع خود Hunting Metaverse(متاورس شکار) مبتنی بر بلاک چین غیرمتمرکز را در Cardano معرفی می کند. به گفته این تیم، عاشقان شکار که ترجیح می دهند بخشی از جامعه باشند، می توانند ویژگی های زیر را داشته باشند:در صورت...