شرکت Lucid Motors بیش از 1000 خودرو را به دلیل مشکل در صفحه نمایش فراخوانی می‌کند

شرکت Lucid Motors بیش از 1000 خودرو را به دلیل مشکل در صفحه نمایش فراخوانی می‌کند

زمان خبر:2 ثانیه قبلشرکت Lucid Motors (NASDAQ:LCID) برخی از مدل‌های ایر ۲۰۲۲ را به دلیل مشکل در صفحه نمایش خودرو فراخوان می‌کند. طبق گفته NHTSA، دسته سیم نمایشگرها ممکن است به درستی ایمن نشده باشد، که می تواند صفحه نمایش را غیرفعال کند. این مشکل به طور بالقوه ۱۱۱۷...