.
کمپانی بایننس در وب‌سایت خود به صورت رسمی اعلام کرد یادداشت تفاهم (MoU) خود را…

. کمپانی بایننس در وب‌سایت خود به صورت رسمی اعلام کرد یادداشت تفاهم (MoU) خود را…

. کمپانی بایننس در وب‌سایت خود به صورت رسمی اعلام کرد یادداشت تفاهم (MoU) خود را با دبی، مرکز تجارت جهانی، امضا کرد تا چشم‌انداز جدیدی را در راه اندازی مرکز صنعتی جدید ترسیم کند. . این شرکت همچنین اعلام کرد تفاهم نامه حاضر باعث پیشرفت و ایجاد یک اکوسیستم دارایی مجازی...