پلتفرم بازی Mytheria، تعداد 3000 بسته Pandora را در بازار NFT بایننس راه اندازی کرد!

پلتفرم بازی Mytheria، تعداد 3000 بسته Pandora را در بازار NFT بایننس راه اندازی کرد!

زمان خبر:39 دقیقه قبلپلتفرم بازی مای تریا (Mytheria)، از ایده مداخله در افسانه های ملل مختلف الهام گرفته شده است که در آن خدایان قدرتمند در نبردهای حماسی مختلف می جنگند. ایده ورود این پلتفرم به فضای NFT با تمایل به ارائه سرگرمی و هیجان به فرآیند بازی های کارتی ترید...