.
مکس تاینتال، از بنیان‌گذاران N26 در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که تکنولوژ…

. مکس تاینتال، از بنیان‌گذاران N26 در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که تکنولوژ…

. مکس تاینتال، از بنیان‌گذاران N26 در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که تکنولوژی با سرعت زیادی در حال پیشروی است و نئوبانک N26 نمی‌خواهد از معاملات ارز دیجیتال عقب بماند. گفتنی است این نئوبانک آلمانی از بزرگ‌ترین فین‌تک‌های اروپاست که ارزش بالای ۹ میلیارد دلاری دارد....
.
مکس تاینتال، از بنیان‌گذاران N26 در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که تکنولوژ…

. مکس تاینتال، از بنیان‌گذاران N26 در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که تکنولوژ…

. مکس تاینتال، از بنیان‌گذاران N26 در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که تکنولوژی با سرعت زیادی در حال پیشروی است و نئوبانک N26 نمی‌خواهد از معاملات ارز دیجیتال عقب بماند. گفتنی است این نئوبانک آلمانی از بزرگ‌ترین فین‌تک‌های اروپاست که ارزش بالای ۹ میلیارد دلاری دارد....