.
بانک ANZ تبدیل به اولین بانکی شد که استیبل‌کوین با ارزش یک به یک با دلار استرا…

. بانک ANZ تبدیل به اولین بانکی شد که استیبل‌کوین با ارزش یک به یک با دلار استرا…

. بانک ANZ تبدیل به اولین بانکی شد که استیبل‌کوین با ارزش یک به یک با دلار استرالیا (AUD) صادر می‌کند. نماد این استیبل‌کوین A$DC است. رقیب ANZ در استرالیا، بانک NAB نیز در حال پیشبرد پروژه استیبل‌کوین‌ خود است و انتظار می‌رود که تا پایان سال راه‌اندازی شود. . بانک ANZ...