مطالعات NBER نشان می دهد که بیت کوین بیش از حد متمرکز شده و در برابر حمله 51 درصدی آسیب پذیر است

مطالعات NBER نشان می دهد که بیت کوین بیش از حد متمرکز شده و در برابر حمله 51 درصدی آسیب پذیر است

access_time19 دقیقه قبلیکی از وجوه محبوبیت بیت کوین، میزان تمرکززدایی آن نسبت به سیستم های مالی سنتی است. یک مطالعه اخیر توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی نشان می دهد که این شبکه ممکن است آنقدر هم که ما فکر می کنیم غیرمتمرکز نباشد.چند نفر، مقدار زیادی بیت کوینیک مطالعه...