وام های NFT کاردانو اکنون از طریق پل NFT-DeFi برای همه در دسترس است

وام های NFT کاردانو اکنون از طریق پل NFT-DeFi برای همه در دسترس است

زمان خبر:3 ثانیه قبلدر حالی که صنعت DeFi در زنجیره‌هایی مانند سولانا و اتریوم ممکن است خسته‌کننده به نظر برسد، اما توسعه‌دهندگان کاردانو خرسند‌ هستند که در جایگاهی پاکسازی شده شرکت کنند و راه‌حل‌ های خود را ارائه دهند. یکی از این پروژه های کاردانو وام هایی است که توسط...