دامنه NFTs.com به قیمت 15 میلیون دلار فروخته شد

دامنه NFTs.com به قیمت 15 میلیون دلار فروخته شد

زمان خبر:6 ثانیه قبلدامنه NFTs.com به قیمت خیره کننده 15 میلیون دلار فروخته شده است و دومین فروش بزرگ دامنه است که تاکنون به صورت عمومی گزارش شده است.Domainer.com و GoDaddy این معامله را برای یک خریدار نامشخص انجام دادند. Escrow.com خدمات escrow (یک قراردادی است که در...