.
اداره ارتباطات نپال (NTA) با صدور اطلاعیه‌ای به مردم مبنی بر غیرقانونی بودن فع…

. اداره ارتباطات نپال (NTA) با صدور اطلاعیه‌ای به مردم مبنی بر غیرقانونی بودن فع…

. اداره ارتباطات نپال (NTA) با صدور اطلاعیه‌ای به مردم مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال هشدار داد. این واحد قانون‌گذاری تأکید کرد که ، مدیریت، ایجاد و فعالیت در وب سایت‌ها، برنامه‌ها و شبکه‌های آنلاین این حوزه غیر قانونی است. . اداره ارتباطات...