.
کراست نتورک یک شبکه ذخیره‌سازی غیرمتمرکز با زیربنای داده‌ها و فایل‌های وب ۳ اس…

. کراست نتورک یک شبکه ذخیره‌سازی غیرمتمرکز با زیربنای داده‌ها و فایل‌های وب ۳ اس…

. کراست نتورک یک شبکه ذخیره‌سازی غیرمتمرکز با زیربنای داده‌ها و فایل‌های وب ۳ است که اکنون قرار است با OEC همکاری کند تا راه‌حل ذخیره‌سازی غیرمتمرکز مبتنی بر IPFS را به کاربران OEC معرفی کند. در همین راستا شبکه کراست آماده است تا با بیش از ۶ هزار گره IPFS تجربه‌های...