گزارش عملکرد سه ماهه چهارم Simon Property

گزارش عملکرد سه ماهه چهارم Simon Property

زمان خبر:52 ثانیه قبلشرکت Simon Property (NYSE:SPG) روز دوشنبه گزارش داد سود و درآمد سه ماهه چهارمش از پیشبینی تحلیلگران و انتظارات فراتر رفته است.Simon Property سود هر سهم(EPS) را 1.53 دلار از درآمد 1.33 میلیارد دلار اعلام کرد.تحلیلگرانی که توسط Investing.com از آنها...