آنچه درباره Funding Rates باید بدانید

آنچه درباره Funding Rates باید بدانید

زمان خبر:42 ثانیه قبلبرای معامله‌گران حرفه‌ای که عمده فعالیت آن‌ها را معاملات آتی (Future) تشکیل می‌دهد، شناخت شاخص‌های مهم در این بخش می‌تواند کمک بزرگی در تصمیم‌گیری باشد. انجام معامله در بازار نقدی (Spot) و آتی (Future) به دانش و تجربه کافی نیاز دارد؛ با این حال...