تحلیلگران در حال ترسیم مسیر احتمالی پیش روی شیبا، تورچین و سه آلت‌کوین هستند.
.
…

تحلیلگران در حال ترسیم مسیر احتمالی پیش روی شیبا، تورچین و سه آلت‌کوین هستند. . …

تحلیلگران در حال ترسیم مسیر احتمالی پیش روی شیبا، تورچین و سه آلت‌کوین هستند. . مایکل ون دو پاپ، یکی از تحلیلگران ارز دیجیتال، بر این باور است که شیبا الان بین سطوح قرار دارد. . گردش‌های حمایت و مقاومت در شیبا دیده می‌شود و نشان از این دارد که اگر این مورد را به صورت...