.
از دیشب بازار نزدک، شاخص S&P 500، شاخص Russ و شاخص داوجونز به سطوح پایین‌تر حر…

. از دیشب بازار نزدک، شاخص S&P 500، شاخص Russ و شاخص داوجونز به سطوح پایین‌تر حر…

. از دیشب بازار نزدک، شاخص S&P 500، شاخص Russ و شاخص داوجونز به سطوح پایین‌تر حرکت کرده‌اند و در تایم فریم ماهانه RSI‌ آن‌ها به خط ۵۰ رسیده‌ و خطوط اندیکاتور MACD کراس نزولی داشته است. . ۶.همچنین اندیکاتور MACD در شاخص VIX کراس صعودی داشته است. این شاخص نوسان...