.
نرخ RVT یک اندیکاتور آن‌چین کارآمد برای تشخیص سقف‌ها، کف‌ها و نواحی تجمیع بیت‌…

. نرخ RVT یک اندیکاتور آن‌چین کارآمد برای تشخیص سقف‌ها، کف‌ها و نواحی تجمیع بیت‌…

. نرخ RVT یک اندیکاتور آن‌چین کارآمد برای تشخیص سقف‌ها، کف‌ها و نواحی تجمیع بیت‌کوین است. نرخ RVT با محاسبه میانگین متحرک ۲۸ روزه نسبت بین ارزش بازار محقق شده و ارزش تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه به دست می‌آید. . نواحی آبی نشانگر بازار گاوی و نواحی قرمز نشانگر بازار...