خدمه کابین Ryanair در اسپانیا 12 روز دیگر اعتصاب خواهند کرد

خدمه کابین Ryanair در اسپانیا 12 روز دیگر اعتصاب خواهند کرد

زمان خبر:2 ثانیه قبلاتحادیه های USO (NYSE:USO) و SICTPLA روز شنبه اعلام کردند که خدمه کابین Ryanair در اسپانیا قصد دارند ۱۲ روز در این ماه اعتصاب کنند و خواستار شرایط کاری بهتر با شروع فصل گردشگری تابستان شوند.این خبر در آخرین روز اعتصاب فعلی خدمه اعلام شد که از روز...
ضریب اشغال Ryanair برای اولین بار از زمان شروع COVID-19 به 90٪ رسید

ضریب اشغال Ryanair برای اولین بار از زمان شروع COVID-19 به 90٪ رسید

زمان خبر:6 ثانیه قبلضریب اشغال رایان ایر – معیاری برای اینکه یک شرکت هواپیمایی تا چه حد از ظرفیت در دسترس را پر کرده است  – برای اولین بار از زمان شروع همه گیری کووید-19 به بالای 90 درصد رسید زیرا ترافیک در طول دوره مهم تعطیلات عید پاک به شدت افزایش یافت.رایان ایر در...