میامی با Time، Mastercard، Salesforce برای ارائه مجموعه NFT شریک می شود

میامی با Time، Mastercard، Salesforce برای ارائه مجموعه NFT شریک می شود

زمان خبر:3 ثانیه قبلفرانسیس سوارز(Francis Suarez)، شهردار میامی، با Time، Mastercard و Salesforce همکاری خواهد کرد تا یک طرح ابتکاری جدید در زمینه توکن غیرقابل تعویض (NFT) را اجرا کنند.شهردار امروز اعلام کرد که میامی در نظر دارد 5000 NFT طراحی شده توسط 56 هنرمند محلی...