.
توکن شیبا ترون (SHIBT) یک رمزارز جدید با اسم مشابه میم‌کوین شیبا اینو است که چ…

. توکن شیبا ترون (SHIBT) یک رمزارز جدید با اسم مشابه میم‌کوین شیبا اینو است که چ…

. توکن شیبا ترون (SHIBT) یک رمزارز جدید با اسم مشابه میم‌کوین شیبا اینو است که چند روز پیش بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد داشت و همین موضوع توجه سرمایه‌گذاران را به آن جلب نمود. بااین‌حال مرکز تحلیل و آمار PeckShield، هشداری را در مورد شیبا منتشر کرده است. پک‌شیلد احتمال...