۱.
شاخص Illiquid Supply Shock Ratio این هفته جهش شدیدی داشته است. این شاخص از مح…

۱. شاخص Illiquid Supply Shock Ratio این هفته جهش شدیدی داشته است. این شاخص از مح…

۱. شاخص Illiquid Supply Shock Ratio این هفته جهش شدیدی داشته است. این شاخص از محاسبه نسبت بین Illiquid Supply و مجموع Liquid Supply و Highly Liquid Supply به دست می‌آید. Illiquid Supply به موجودی آدرس‌هایی گفته می‌شود که سابقه بسیار کمی در خرج‌کردن بیت‌کوین دارند. ۲....