خرید پلتفرم تجزیه و تحلیل SolanaFloor توسط Step Finance

خرید پلتفرم تجزیه و تحلیل SolanaFloor توسط Step Finance

زمان خبر:3 ثانیه قبلپلتفرم مدیریت داده مبتنی بر سولانا، Step Finance، پلتفرم تجزیه و تحلیل NFT، به نام SolanaFloor را به مبلغ نامشخصی خریداری کرده است.استپ فایننس یک پلتفرم تحلیلی سولانا با 110000 کاربر فعال ماهانه است. استپ که در مارس 2021 (اسفند 1399) برنده هکاتون...