احتمال اعتصاب کارگران King Soopers در پی شکست مذاکرات این فروشگاه با اتحادیه

احتمال اعتصاب کارگران King Soopers در پی شکست مذاکرات این فروشگاه با اتحادیه

زمان خبر:15 دقیقه قبل(رویترز) -مذاکرات بین خواربارفروشی (NYSE:KR) King Soopers و اتحادیه ای که بیش از 8700 کارگر در زنجیره کلرادو را نمایندگی می کند شکست خورده است و زمینه را برای اعتصاب سه هفته ای از چهارشنبه فراهم می کند.کیم کوردووا، رئیس اتحادیه غذا و بازرگانی و...