بازی های متاورس SpaceY 2025 و Star Atlas در حال نوآوری در صنعت هستند

بازی های متاورس SpaceY 2025 و Star Atlas در حال نوآوری در صنعت هستند

طبق ماهیت بازی های ویدئویی، این بخش باید دائماً تکامل یابد و به دنبال چیزهای بزرگ بعدی برای پایگاه کاربران خود باشد. این روزها، به نظر می‌رسد این بازی‌های متاورس هستند که در دنیای بازی محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند و همچنین ثابت کرده‌اند که سرمایه‌گذاری‌های سودآور فارغ...