نمودارهای بازی Ertha Spearheads و رهبری بازی های دنیای واقعی NFT

نمودارهای بازی Ertha Spearheads و رهبری بازی های دنیای واقعی NFT

زمان خبر:6 دقیقه قبلکریپتو بازی برای کسب درآمد، Ertha، به عنوان یکی از پرطرفدارترین بازی‌های بازی برای کسب درآمد امسال ظاهر شده است. بر اساس گزارش CryptoRank، ارتا به عنوان دومین بازی پر جستجو برای کسب توکن در یک دوره 30 روزه قرار گرفت. به طور جزئی، این پروژه در 30...