وکس برای گسترش اکوسیستم بازی NFT خود با Spielworks ادغام می شود

وکس برای گسترش اکوسیستم بازی NFT خود با Spielworks ادغام می شود

مدیر عامل Spielworks، آدریان کریون(Adrian Krion) اظهار داشت:“بازی NFT واضح است که به اینجا آمده است تا بماند. محبوبیت بازی های مبتنی بر بلاک چین به این معنی است که ما باید برای پایدارتر کردن صنعت و ایجاد مسئولیت اجتماعی بیشتر تلاش کنیم. با ادغام با WAX، ما دقیقاً همین...