‌
پلتفرم‌های بهینه‌سازی بازده به یکی از شاخصه‌های صنعت دیفای تبدیل شده‌اند. باای…

‌ پلتفرم‌های بهینه‌سازی بازده به یکی از شاخصه‌های صنعت دیفای تبدیل شده‌اند. باای…

‌ پلتفرم‌های بهینه‌سازی بازده به یکی از شاخصه‌های صنعت دیفای تبدیل شده‌اند. بااین‌حال، مشکل بیشتر این راه‌حل‌ها این است که در دسترس کاربران نیستند. این همان مشکلی است که کمپانی اسپول (Spool) می‌خواهد رفع کند. بر همین اساس اسپول اعلام کرده که در تاریخ ۱۳ دسامبر...