.
انتظار می‌رود که بیت‌کوین در کوتاه‌مدت/میان‌مدت با SPX همبستگی بالایی داشته با…

. انتظار می‌رود که بیت‌کوین در کوتاه‌مدت/میان‌مدت با SPX همبستگی بالایی داشته با…

. انتظار می‌رود که بیت‌کوین در کوتاه‌مدت/میان‌مدت با SPX همبستگی بالایی داشته باشد. گفتنی است SPX مخفف عبارت Standard and Poor’s index بوده و فهرستی از ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک است. . نقدینگی بر همه‌چیز غلبه دارد و چه حباب همه‌چیز را دچار...