.
در تحلیل قبلی از نمودار هفتگی بیت‌کوین، الگوی ستاره دنباله‌دار یا Shooting Sta…

. در تحلیل قبلی از نمودار هفتگی بیت‌کوین، الگوی ستاره دنباله‌دار یا Shooting Sta…

. در تحلیل قبلی از نمودار هفتگی بیت‌کوین، الگوی ستاره دنباله‌دار یا Shooting Star دیده‌ شده بود که الگویی نزولی است. اما این الگو برای تایید نیاز به بسته شدن کندل این هفته دارد. در حال حاضر رفتار نرخ بیت‌کوین به‌گونه‌ای است که احتمال شکست این الگو بالا دیده می‌شود. ....