.
نمای هفتگی شاخص‌های بیت‌کوین 
.
عرضه / تقاضا :  Exchange Balance ↓ – Stablecoi…

. نمای هفتگی شاخص‌های بیت‌کوین . عرضه / تقاضا : Exchange Balance ↓ – Stablecoi…

. نمای هفتگی شاخص‌های بیت‌کوین . عرضه / تقاضا : Exchange Balance ↓ – Stablecoin Ratio ↓ – SSR ↓ . اندیکاتور‌های تکنیکال: MACD Level (12,26) ↓ – Momentom(10) ↑ . تحرکات وال‌ها:Miner Position Index ↓ – Miner to Exchange Flows ↓ . احساسات بازار:...