مدیر عامل Morgan Stanley: صنعت رمزارزها از بین نمی رود

مدیر عامل Morgan Stanley: صنعت رمزارزها از بین نمی رود

access_time14 ثانیه قبلجیمز گورمن (James Gorman)، مدیرعامل مورگان استنلی (Morgan Stanley)، در جریان گزارش درآمد سه ماهه سوم این بانک، در مورد رمزارزها خوش بین بود و مدعی شد که این صنعت از بین نخواهد رفت:من فکر نمی کنم صعنت رمزارزها فقط مد شده باشد. فکر نمی کنم از بین...