.
بانک ژاپنی Sumitomo Mitsui Trust در حال راه‌اندازی یک شرکت جدید برای مشتریانش …

. بانک ژاپنی Sumitomo Mitsui Trust در حال راه‌اندازی یک شرکت جدید برای مشتریانش …

. بانک ژاپنی Sumitomo Mitsui Trust در حال راه‌اندازی یک شرکت جدید برای مشتریانش است که به دنبال خدمات نگهداری از بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال هستند. . این شرکت جدید ژاپنی دیجیتال دارایی تراست نام خواهد داشت و یک سرمایه‌گذاری مشترک با ۸۵ ٪ مالکیت متعلق به بانک و ۱۵ ٪...