رئیس کمیسیون اقتصاد بانک جهانی(Larry Summers) اعتقاد دارد رمز‌ارز‌ها نیازمند قوا…

رئیس کمیسیون اقتصاد بانک جهانی(Larry Summers) اعتقاد دارد رمز‌ارز‌ها نیازمند قوا…

رئیس کمیسیون اقتصاد بانک جهانی(Larry Summers) اعتقاد دارد رمز‌ارز‌ها نیازمند قواعد و قوانینی مناسب تر می‌باشند. . رئیس سابق خزانه داری آمریکا بیان کرد:اگرچه بلاکچین می‌تواند یکی از مهم ترین نوآوری‌های این عصر باشد، اما نباید به بهشت آزادی‌خواهان تبدیل شود. . وقتی حجم...