نقش Sunacrip توسط دادگاه های ملی در ونزوئلا حمایت می شود

نقش Sunacrip توسط دادگاه های ملی در ونزوئلا حمایت می شود

زمان خبر:2 ثانیه قبلدر حکمی که توسط بالاترین دادگاه ونزوئلا صادر شد، موسسه Sunacrip، نقش ناظر ملی رمزارزها را ایفا می کند. و به عنوان سازمانی که عملیات استخراج را کنترل می‌کند، به‌عنوان یک نقش استراتژیک تشخیص داده شده است. این حکم که برخی از قطعنامه‌های صادر شده در...