پروتکل Syndicate به ایجاد 450 دائو جدید فقط در سه هفته کمک می کند

پروتکل Syndicate به ایجاد 450 دائو جدید فقط در سه هفته کمک می کند

زمان خبر:2 دقیقه قبلسندیکای پروتکل(Syndicate) سرمایه‌گذاری مبتنی بر بلاک چین ادعا می‌کند که 10 درصد از تمام سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز (DAO) موجود در پلتفرم آن در کمتر از سه هفته فعالیت ایجاد شده‌اند.Syndicate یک پلتفرم ایجاد DAO است که سرمایه گذاری هایی را از A13Z و...