گلدمن ساکس Andy Tai را به عنوان رئیس بانک سرمایه گذاری در جنوب شرقی آسیا منصوب کرد

گلدمن ساکس Andy Tai را به عنوان رئیس بانک سرمایه گذاری در جنوب شرقی آسیا منصوب کرد

access_time1 ساعت قبلهنگ کنگ (رویترز) – گلدمن ساکس (NYSE:GS) اندی تای (Andy Tai) را به عنوان سرپرست بانک سرمایه گذاری در جنوب شرقی آسیا منصوب کرده است.در این گزارش آمده است که تای، نقش ارشد خود را نیز به عنوان بانکدار فناوری، رسانه و مخابرات در بانک آمریکایی حفظ کرده...