کیف پول پولکادات Web3 Talisman مبلغ 2.35 میلیون دلار در مرحله تامین مالی جمع آوری کرد

کیف پول پولکادات Web3 Talisman مبلغ 2.35 میلیون دلار در مرحله تامین مالی جمع آوری کرد

access_time2 ثانیه قبلTalisman ، یک کیف پول Web3 پولکادات  ، 2.35 میلیون دلار از حامیان اولیه از جمله Hypersphere Ventures ، Koji Capital و Advanced Blockchain AG و چندین سرمایه گذار ناشناس Flex Dapps جمع آوری کرده است.بر اساس اطلاعیه ای که روز چهارشنبه منتشر شد ، با...