Tapering و نقش آن در بازار مالی

Tapering و نقش آن در بازار مالی

زمان خبر:3 ثانیه قبلمیدانید که بازارهای مالی و به‌طورکلی دانش اقتصاد، مفاهیم و اصطلاحات گسترده‌ای دارند. شناخت این اصطلاحات کمک شایانی به درک و فهم مفاهیم مرتبط به امور مالی و اقتصادی می‌کند و سبب می‌شود درک عمیق‌تری از مسائل روز دنیا داشته باشیم. این روزها که کشورهای...