.
از این پس اپلیکیشن رسمی موبایل AMC Theatres (بزرگ‌ترین سینمای زنجیره‌ای دنیا) …

. از این پس اپلیکیشن رسمی موبایل AMC Theatres (بزرگ‌ترین سینمای زنجیره‌ای دنیا) …

. از این پس اپلیکیشن رسمی موبایل AMC Theatres (بزرگ‌ترین سینمای زنجیره‌ای دنیا) امکان خرید بلیط با شیبا‌اینو و دوج‌کوین را برای کاربران فراهم خواهد کرد. . کاربران برای پرداخت با این دو میم‌کوین باید آخرین نسخه اپلیکیشن رسمی AMC Theatres را نصب کنند. گفتنی است از اوایل...