بازی Upland چیست؟ – آکادمی پرشیا بلاکچین

بازی Upland چیست؟ – آکادمی پرشیا بلاکچین

بازی آپلند (Upland) شامل چند جهان موازی است که حول محور تجارت، سرگرمی و ارتباطات شخصی می چرخد. هنگام ورود به محیط بازی آپلند، به یک واقعیت جایگزین منتقل می شوید که ممکن است جغرافیا و حتی آدرس خیابان های اطراف در این بازی، با آدرس محل زندگیتان یکسان باشد اما همه چیز به...