اکتبر به Uptober معروفه، میدونی بعد از اکتبر چه ماهی میاد؟
.
MOONvember!  
.
عمو…

اکتبر به Uptober معروفه، میدونی بعد از اکتبر چه ماهی میاد؟ . MOONvember! . عمو…

اکتبر به Uptober معروفه، میدونی بعد از اکتبر چه ماهی میاد؟ . MOONvember! 🚀🌒 . عموما ماه‌های اکتبر و نوامبر برای بازار کریپتو خوش یمن بوده‌اند. . به نظر شما در نوامبر بیت‌کوین چه درصد تغییراتی را به ثبت می‌رساند؟ در بخش کامنت‌ها پیش‌بینی خودتون از روند بازار رو با ما و...