.
Option 2 Token Vesting
واگذاری توکن‌های آپشن ۲ (QRDO) از ۱۴ ژانویه شروع می‌شود…

. Option 2 Token Vesting واگذاری توکن‌های آپشن ۲ (QRDO) از ۱۴ ژانویه شروع می‌شود…

. Option 2 Token Vesting واگذاری توکن‌های آپشن ۲ (QRDO) از ۱۴ ژانویه شروع می‌شود. . Polkameetup Latam افرادی که در شیلی زندگی می‌کنند، می‌توانند به Polkameetup Latam بپیوندند تا در مورد آخرین تحولات گفتگو کنند. . Crex24 Delisting هیچ‌ ETHM باقیمانده در Crex24 پس از ۲۱...