سنگاپور به صرافی استرالیایی و DBS Vickers برای ارائه خدمات رمزارز، چراغ سبز نشان داد

سنگاپور به صرافی استرالیایی و DBS Vickers برای ارائه خدمات رمزارز، چراغ سبز نشان داد

پرزلوزنی از استرالیایی ها خواست حتی از “رویکرد کامل سنگاپور در زمینه صدور مجوز صنعت رمزارز” درس بگیرند.وی گفت: “ما می خواهیم ببینیم و تلاش می کنیم که قوانین مناسبی در سطح محلی مطرح شود که از این صنعت  و از سرمایه گذاران حمایت کند.”اين مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده...