.
داده‌های تحقیقاتی منتشرشده توسط Grand View Research نشان می‌دهد که ارزش بازار …

. داده‌های تحقیقاتی منتشرشده توسط Grand View Research نشان می‌دهد که ارزش بازار …

. داده‌های تحقیقاتی منتشرشده توسط Grand View Research نشان می‌دهد که ارزش بازار متاورس می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به ۶۷۸.۸ میلیارد دلار برسد. این در حالی است که سال ۲۰۲۱، این رقم ۳۸.۸۵ میلیارد دلار برآورد شد و نرخ رشد مرکب سالانه مورد انتظار در طول دهه آینده ۳۹.۴ درصد...