.
با نگاهی به پوزیشن وال‌های صرافی بیت‌فینکس، می‌توان دریافت که تغییری در دیدگاه…

. با نگاهی به پوزیشن وال‌های صرافی بیت‌فینکس، می‌توان دریافت که تغییری در دیدگاه…

. با نگاهی به پوزیشن وال‌های صرافی بیت‌فینکس، می‌توان دریافت که تغییری در دیدگاه آن‌ها ایجاد نشده و همچنان پوزیشن‌های لانگ درحال افزایش و ثبت سقف جدید هستند؛ این اتفاق در سطح ۵۰ و ۴۰ هزار دلاری نیز افتاده بود و درپی آن‌، قیمت رشد کوتاه‌مدتی را تجربه کرد، اما کلیت روند...
.
طبق نمودار شاخص Whale Ratio (میانگین متحرک ۳ روزه)، در حال حاضر تقریبا ۹۰٪ وار…

. طبق نمودار شاخص Whale Ratio (میانگین متحرک ۳ روزه)، در حال حاضر تقریبا ۹۰٪ وار…

. طبق نمودار شاخص Whale Ratio (میانگین متحرک ۳ روزه)، در حال حاضر تقریبا ۹۰٪ واریزی‌ها به صرافی‌ها از سمت وال‌ها صورت می‌گیرد. این مسئله می‌تواند ریسک ریزش بیشتر را افزایش دهد. در بازار صعودی، این شاخص معمولا زیر ۸۵٪ است و در مقابل، در بازار خرسی یا صعود مقطعی برای...
.
شاخص Whale Ratio (میانگین متحرک ۷ روزه) رشد شدیدی داشته و به بالاترین حد خود ا…

. شاخص Whale Ratio (میانگین متحرک ۷ روزه) رشد شدیدی داشته و به بالاترین حد خود ا…

. شاخص Whale Ratio (میانگین متحرک ۷ روزه) رشد شدیدی داشته و به بالاترین حد خود از ابتدای سال ۲۰۲۲ رسیده است. این شاخص نسبت حجم ۱۰ تراکنش بزرگ ورودی به صرافی‌ها را به حجم کل تراکنش‌های ورودی بررسی می‌کند. رشد شاخص Whale Ratio به معنی رشد استفاده وال‌ها از صرافی‌هاست و...
.
شاخص Whale Ratio (میانگین متحرک ۳۰ روزه) بیت‌کوین رشدی را تجربه کرده و به سقف …

. شاخص Whale Ratio (میانگین متحرک ۳۰ روزه) بیت‌کوین رشدی را تجربه کرده و به سقف …

. شاخص Whale Ratio (میانگین متحرک ۳۰ روزه) بیت‌کوین رشدی را تجربه کرده و به سقف سال ۲۰۲۲ خود رسیده است. این شاخص از نسبت حجم ۱۰ تراکنش ورودی به صرافی‌ها به کل حجم تراکنش‌های ورودی به آن محاسبه می‌شود و رشد آن به معنی افزایش استفاده وال‌ها از صرافی‌هاست و سیگنالی منفی...
.
شاخص Whale Ratio (میانگین متحرک ۷۲ ساعته) در تایم‌فریم ساعتی رشد شدیدی داشته و…

. شاخص Whale Ratio (میانگین متحرک ۷۲ ساعته) در تایم‌فریم ساعتی رشد شدیدی داشته و…

. شاخص Whale Ratio (میانگین متحرک ۷۲ ساعته) در تایم‌فریم ساعتی رشد شدیدی داشته و به مقدار ۰.۹ رسیده است. این شاخص ۱۰ تراکنش بزرگ ورودی نسبت به کل مقدار واردشده به صرافی‌ها را محاسبه می‌کند. . رشد این شاخص‌ به معنی رشد تراکنش‌های بزرگ ورودی به صرافی‌ها بوده و معمولا با...