معرفی ارز دیجیتال سیمبل (XYM)

معرفی ارز دیجیتال سیمبل (XYM)

access_time1 ساعت قبلدرآغاز لازم است بدانید که پروژه اصلی NEM توسط UtopianFuture آغاز به کار کرد که تیم بزرگی را در سال 2014 جمع آوری کرد. توسعه دهندگان NEM از Nxt الهام گرفتند، از ابتدا یک زنجیره عمومی ایجاد کردند و با همکاری Tech Bureau Japan یک زنجیره خصوصی راه...
معرفی ارز دیجیتال سیمبل (XYM) وآینده سرمایه گذاری در آن

معرفی ارز دیجیتال سیمبل (XYM) وآینده سرمایه گذاری در آن

access_time2 دقیقه قبل در ابتدا لازم است بدانید که پروژه اصلی NEM توسط UtopianFuture آغاز به کار کرد که تیم بزرگی را در سال 2014 جمع آوری کرد. توسعه دهندگان NEM از Nxt الهام گرفتند، از ابتدا یک زنجیره عمومی ایجاد کردند و با همکاری Tech Bureau Japan یک زنجیره خصوصی راه...