51 درصد از Gen Zها و 36 درصد از Millennialها رمزارزها را برای حقوق ترجیح می دهند

51 درصد از Gen Zها و 36 درصد از Millennialها رمزارزها را برای حقوق ترجیح می دهند

access_time29 دقیقه قبلبر اساس نتایج یک نظرسنجی جهانی اخیر، بیش از نیمی از Gen Z (متولدین بین 1997 تا 2012) و بیش از یک سوم از Millennials (متولدین بین 1980 تا 1996) از دریافت حقوق در قالب ارزهای دیجیتال استقبال می کنند.چگونگی انجام مطالعهاین تحقیق توسط گروه deVere،...