کاهش 6 درصدی سهام شرکت Zoom

کاهش 6 درصدی سهام شرکت Zoom

access_time4 ثانیه قبلنرخ رشد درآمد سه ماهه سوم شرکت Zoom Video (NASDAQ:ZM) به دلیل کاهش تقاضا برای ابزارهای ویدئو کنفرانس در سال گذشته، کاهش یافت و سهام آن را در روز دوشنبه حدود 6 درصد کاهش داد.زوم گفت: درآمد در سه ماهه منتهی به 31 اکتبر(9 آبان)،پس از افزایش 54 درصدی...